គោលការណ៍​ឯកជនភាព

ផ្នែកទី 1 - តើយើងធ្វើអ្វីជាមួយព័ត៌មានរបស់អ្នក?

នៅពេលអ្នកទិញអ្វីមួយពីហាងរបស់យើងជាផ្នែកនៃដំណើរការទិញនិងលក់យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងដូចជាឈ្មោះអាស័យដ្ឋាននិងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។
នៅពេលអ្នកបើកមើលហាងរបស់យើងយើងក៏ទទួលអាសយដ្ឋានអ៊ីធឺណិតរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិដែរដើម្បីផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលជួយយើងរៀនអំពីកម្មវិធីរុករកនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។
ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល (បើមាន): ដោយមានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកយើងអាចផ្ញើអ៊ីម៉ែលអ្នកអំពីហាងរបស់យើងផលិតផលថ្មីនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្សេងទៀត។

ផ្នែកទី 2 - CONSENT

តើអ្នកទទួលបានការយល់ព្រមពីខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?
នៅពេលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការផ្ទៀងផ្ទាត់កាតឥណទានរបស់អ្នកបញ្ជាទិញរៀបចំសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនឬបញ្ជូនការទិញឡើងវិញយើងបញ្ជាក់ថាអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ហេតុផលជាក់លាក់នោះ។
ប្រសិនបើយើងស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ហេតុផលទី 2 ដូចជាការធ្វើទីផ្សារយើងនឹងស្នើសុំអ្នកដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកឬផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីនិយាយថាទេ។
តើខ្ញុំដកការព្រមព្រៀងរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?
ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីអ្នកជ្រើសយកអ្នកផ្លាស់ប្តូរគំនិតអ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យយើងទាក់ទងអ្នកសម្រាប់ការប្រមូលបន្តការប្រើប្រាស់ឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បានដោយទាក់ទងមកយើង

ផ្នែកទី 3 - សេចក្តីប្រកាស

យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើយើងត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះឬប្រសិនបើអ្នកបំពានលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

ផ្នែកទី 4 - SHOPIFY

ហាងរបស់យើងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើហាង Shopify ។ ពួកគេផ្តល់ឱ្យយើងនូវវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចលើអ៊ីនធឺណិតដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងលក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក។
ទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកតាមរយៈការផ្ទុកទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Shopify និងកម្មវិធី Shopify ទូទៅ។ ពួកគេរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅលើម៉ាស៊ីនមេសុវត្ថិភាពនៅពីក្រោយជញ្ជាំងភ្លើង។
ទូទាត់:

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយកការទូទាត់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីបំពេញការទិញរបស់អ្នកនោះ Shopify នឹងរក្សាទុកទិន្នន័យកាតឥណទានរបស់អ្នក។ វាត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបតាមរយៈស្តង់ដាសន្តិសុខទិន្នន័យឧស្សាហកម្មកាតទូទាត់ (PCI-DSS) ។ ទិន្នន័យនៃការទិញរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលវែងដើម្បីបំពេញប្រតិបត្តិការទិញរបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីនោះបានបញ្ចប់ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការទិញរបស់អ្នកត្រូវបានលុប។
គ្រប់ច្រកចេញទូទាត់ដោយផ្ទាល់ទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់ដោយ PCI-DSS ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារសុវត្ថិភាព PCI ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា Visa, MasterCard, American Express និង Discover ។
តម្រូវការ PCI-DSS ជួយធានានូវការដោះស្រាយបញ្ហាព័ត៌មានកាតឥណទានដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈហាងនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម។
សម្រាប់ការយល់ដឹងបន្ថែមអ្នកក៏ប្រហែលជាចង់អានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់ Shopify នៅទីនេះឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននៅទីនេះ។

ផ្នែកទី 5 - សេវាកម្មភាគីទីបី

ជាទូទៅអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដែលបានប្រើដោយយើងខ្ញុំនឹងប្រមូលយកការប្រើប្រាស់និងបើកចំហព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងកម្រិតដែលចាំបាច់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអនុវត្តសេវាកម្មដែលពួកគេផ្ដល់ឱ្យយើង។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីមួយចំនួនដូចជាច្រកទូទាត់និងអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ផ្សេងទៀតមានគោលនយោបាយឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលយើងត្រូវការដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងការទិញរបស់អ្នក។
សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកអានគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ពួកគេដូច្នេះអ្នកអាចយល់ពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយអ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះ។
ជាពិសេសសូមចងចាំថាអ្នកផ្តល់សេវាមួយចំនួនអាចនឹងមានទីតាំងនៅឬមានកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចខុសពីអ្នកឬអ្នក។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីនោះព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចនឹងស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃដែនសមត្ថកិច្ចដែលអ្នកផ្តល់សេវាកម្មឬទីតាំងរបស់វាស្ថិតនៅ។
ជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហើយប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការដោយច្រកទូទាត់ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានប្រើក្នុងការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនោះអាចត្រូវបានបង្ហាញនៅក្រោមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងច្បាប់ប៉ាទ្រីយ៉ូត។
នៅពេលដែលអ្នកចាកចេញពីវេបសាយរបស់យើងឬត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅគេហទំព័រភាគីទីបីឬកម្មវិធីអ្នកមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឬលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងទេ។
តំណ​ភ្ជាប់

នៅពេលអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់នៅលើហាងរបស់យើងពួកគេអាចនឹងនាំអ្នកចេញពីគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តឯកជនភាពនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតទេហើយលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកគេ។

ផ្នែកទី 6 - SECURITY

ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នសមស្របនិងអនុវត្តតាមការអនុវត្តល្អបំផុតរបស់ឧស្សាហកម្មដើម្បីធានាថាវាមិនត្រូវបានបាត់បង់ដោយមិនត្រឹមត្រូវការចូលប្រើការបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរឬការបំផ្លាញ។
ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានកាតឥណទានរបស់អ្នកព័ត៌មានត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្រទាប់រន្ធសុវត្ថិភាព (SSL) ហើយត្រូវបានរក្សាទុកជាមួយការអ៊ិនគ្រីប AES-256 ។ ទោះបីជាវិធីសាស្រ្តនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណែតឬអេឡិចត្រូនិចគ្មានសុវត្ថិភាពក៏ដោយយើងធ្វើតាមតម្រូវការ PCI-DSS ទាំងអស់និងអនុវត្តស្តង់ដារឧស្សាហកម្មដែលទទួលយកជាទូទៅបន្ថែម។
COOKIES

នេះគឺជាបញ្ជីនៃខូឃីស៍ដែលយើងប្រើ។ យើងបានចុះបញ្ជីពួកវានៅទីនេះដូច្នេះអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រសិនបើអ្នកចង់ដកឃុកឃីឬអត់។
_session_id, និមិត្តសញ្ញាតែមួយគត់, សម័យ, អនុញ្ញាតឱ្យ Shopify ផ្ទុកព័ត៌មានអំពីសម័យរបស់អ្នក (យោង, ទំព័រចុះចត, ល។ ) ។
_shopify_visit គ្មានទិន្នន័យត្រូវបានរក្សាទុកអស់រយៈពេល 30 នាទីពីដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយប្រើដោយអ្នកតាមដានស្ថិតិខាងក្នុងរបស់អ្នកផ្តល់វិបសាយរបស់យើងដើម្បីកត់ត្រាចំនួននៃការបើកមើល។
_shopify_uniq គ្មានទិន្នន័យដែលបានប្រារព្ធឡើង, អស់សុពលភាពពាក់កណ្តាលអាធ្រាត្រ (ទាក់ទងទៅនឹងអ្នកទស្សនា) នៅថ្ងៃបន្ទាប់, រាប់ចំនួននៃការបើកមើលនៅហាងមួយដោយអតិថិជនតែមួយ។
រទេះ, និមិត្តសញ្ញាតែមួយ, តស៊ូសម្រាប់សប្តាហ៍ 2, ផ្ទុកព័ត៌មានអំពីមាតិកានៃរទេះរបស់អ្នក។
_secure_session_id, និមិត្តសញ្ញាតែមួយ, សម័យ
storefront_digest, និមិត្តសញ្ញាតែមួយគត់, មិនកំណត់ប្រសិនបើហាងមានពាក្យសម្ងាត់នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកទស្សនាបច្ចុប្បន្នអាចចូលប្រើបានទេ។

ផ្នែកទី 7 - អាយុនៃការអនុលោម

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកបង្ហាញថាអ្នកយ៉ាងហោចណាស់មានអាយុច្រើននៅក្នុងរដ្ឋឬខេត្តដែលអ្នករស់នៅឬថាអ្នកមានអាយុភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋឬខេត្តដែលអ្នករស់នៅហើយអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីអនុញ្ញាត អាណាព្យាបាលអនីតិជនរបស់អ្នកដើម្បីប្រើគេហទំព័រនេះ។

ផ្នែកទី 8 - ផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយភាពឯកជននេះ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយភាពឯកជននេះនៅពេលណាមួយដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលវាជាញឹកញាប់។ ការផ្លាស់ប្តូរនិងការបញ្ជាក់នឹងមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗនៅលើការបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយនេះយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅទីនេះថាវាត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដូច្នេះអ្នកត្រូវដឹងអំពីព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានពីរបៀបដែលយើងប្រើវានិងក្រោមកាលៈទេសៈណាខ្លះប្រសិនបើយើងប្រើនិង / ឬបង្ហាញ វា។
ប្រសិនបើហាងរបស់យើងត្រូវបានទិញឬបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅម្ចាស់ថ្មីដើម្បីយើងអាចបន្តលក់ផលិតផលទៅអ្នក។

ផ្នែកទី ៩ - សំណួរនិងព័ត៌មានទាក់ទង

ប្រសិនបើអ្នកចង់: ចូលកែតម្រូវកែប្រែឬលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នកចុះបញ្ជីពាក្យបណ្ដឹងឬគ្រាន់តែចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងមកយើង